Aansprakelijkheid voor bedrijven

 

Overal worden fouten gemaakt. De gevolgen hiervan zijn niet altijd in te schatten en kunnen zo groot zijn dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt uw bedrijfskapitaal tegen financiële aanspraken.

– Dekking afgestemd op uw beroepsgroep
– Af te stemmen op de wensen van uw bedrijf

Global Assurantien BV kan uw dekking bieden voor verschillende vormen van aansprakelijkheid:

– Algemene aansprakelijkheid: schade die door u of uw personeel wordt veroorzaakt
– Werkgeversaansprakelijkheid: schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werk, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes

Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor u als bezitter van een bedrijfsgebouw wordt aangesproken
Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product.