Bedrijfsschade/reconstructie

 

Veel bedrijven hebben hun gebouwen, de inventaris en de goederen tegen brand verzekerd. Naast de directe materiële schade kan uw bedrijf echter ook te maken krijgen met de gevolgschade van een brand-, ontploffing-, of stormschade. Na een brandschade ligt in veel gevallen de omzet geheel of nagenoeg geheel stil. De kosten echter lopen gewoon door!

De salarissen, de rente op de bedrijfsfinanciering, de accountant en alle andere vaste kosten dienen wel te worden doorbetaald. Een groot percentage van de bedrijven dat het slachtoffer is geworden van een forse brandschade, heeft ondanks de brandverzekering deze calamiteit financieel niet overleefd. In veel gevallen is verzuimd om de omzetderving te verzekeren.

Afnemers zijn vaak gedwongen uit te wijken naar andere leveranciers. Het is niet gezegd dat deze afnemers zich weer bij u zullen melden als uw bedrijf weer in staat is om te leveren. Het kan dus lang duren voordat uw omzet weer op pijl is.
Als vastgesteld kan worden dat de omzet van een bedrijf na schade voor langere tijd geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen, adviseert Global Assurantien BV bedrijven om een bedrijfsschadeverzekering te sluiten. Hiermee wordt voor een nader overeengekomen periode het risico van omzetderving afgedekt.

Ook is in veel gevallen de volledige papieren administratie verloren gegaan. De kosten om de administratie weer op te bouwen kost veel tijd en geld. Deze kosten kunt u verzekeren met een reconstructie-kostenverzekering