Brand

 

Bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen.

Een belangrijk deel van het vermogen van uw onderneming wordt gevormd door de bedrijfsgebouwen, de bedrijfsinventaris en de goederenvoorraad. Ten behoeve van de continuïteit van uw bedrijf is het dan ook van groot belang dat er bij het managen van uw onderneming aandacht is voor preventie. Het is zaak om de kans op schade te minimaliseren.

Global Assurantien BV is specialist in het adviseren van bedrijven. Wij inventariseren welke preventiemaatregelen u al heeft genomen en welke u in alle redelijkheid nog kunt treffen. Wij brengen in beeld welke risico ‘ s u loopt, welke risico ‘ s u zelf kunt dragen en welke u het beste kunt verzekeren.

Voor bedrijfspanden waar sprake is van vele laad- en losactiviteiten kan naast brand- en inbraakpreventieve maatregelen o.a. gedacht worden aan maatregelen ter voorkoming van aanrijdingschades.

Voor bedrijfsinventaris en voor goederen is niet alleen aandacht nodig voor uw eigen bedrijfslocatie maar misschien ook voor andere locaties waarvan u afhankelijk bent. Hoe snel kunnen zaken weer worden ingekocht en bent u misschien afhankelijk van één specifieke toeleverancier?

In ieder bedrijf vormen specifieke omstandigheden de noodzaak voor een specifiek advies. Wij adviseren u graag hoe u de continuïteit van uw bedrijf nog verder kunt verbeteren en verzorgen graag een geheel vrijblijvende risicoanalyse.