Rechtsbijstand

 

Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen met verschillende marktpartijen. Dit geeft nooit problemen totdat één van de partijen, terecht of onterecht, begint te klagen of een factuur niet wil betalen. U staat in uw recht maar de tegenpartij denkt daar anders over. Kunt u het alleen af? Soms wel. Maar steeds vaker ook niet. Of alleen tegen hoge juridische kosten. Maar met een bedrijfs-rechtsbijstandverzekering staat u sterk en krijgt u vaak waar u recht op heeft.

De verzekering heeft een modulaire opbouw.

– Verkeer
– Bedrijfsvoering en Incasso
– Inkoop
– Verkoop
– Online beoordeling kredietwaardigheid afnemers

Hieronder volgen enkele voorbeelden van situaties waarbij u een beroep kunt doen op een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven:

– Een van uw medewerkers heeft bij een auto-ongeval ernstig letsel opgelopen en kan langere tijd niet werken, u moet gedurende lange tijd het salaris doorbetalen.
– U hebt een conflict met de verhuurder van uw bedrijfspand.
– U hebt een arbeidsconflict met een medewerker.
– Een afnemer betaalt niet, zonder dat daarbij sprake is van inhoudelijk verweer.
– U hebt een conflict met een leverancier over de levering van foutieve of ondeugdelijke producten, waardoor uw bedrijf enige tijd heeft stilgelegen.
– Een afnemer zegt een samenwerkingsovereenkomst op. Hij weigert vervolgens de al gemaakte kosten te vergoeden.
– U hebt een conflict met de lokale overheid over de voor uw bedrijf nadelige gevolgen van een gewijzigd bestemmingsplan.

Wist u… dat 25% van alle faillissementen te wijten is aan wanbetalers?!