WEGAM

 

Als werkgever kunt u worden aangesproken voor (letsel)schade van de werknemer/bestuurder als gevolg van een ongeval met een motorrijtuig tijdens werktijd. De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de arbeidsrechtelijke relatie tussen de werkgever en werknemer.

De schadevergoeding berust niet zo zeer op het schenden van de zorgplicht door onrechtmatig handelen van de werkgever, maar is gebaseerd op criteria als goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid.

De Wegam-verzekering verzekert de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor niet door een andere verzekering gedekte schade die zijn werknemers kunnen lijden als bestuurder van een auto tijdens uitoefening van de werkzaamheden. Gedacht kan hier worden aan schade opgelopen aan de eigen auto van de werknemer.