Werkmaterieel polis

beequip-57fc69f06f3170a48ad6f0c5e98c2fc410

Global Assurantiën BV is, als onafhankelijk assurantietussenpersoon, gespecialiseerd in werkmaterieel-en equipment verzekeringen.

In samenwerking met Beequip heeft Global Assurantiën BV, een speciale werkmaterieelpolis ontwikkeld.
De verzekeraar van deze werkmaterieelpolis is HDI Global SE te Rotterdam.

Via de website van Beequip heeft u aangegeven een verzekering voor uw machine te willen afsluiten.
Wij zullen binnen 2 dagen contact met u opnemen.

Hieronder in het kort een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de werkmaterieelpolis

Algemeen

Dekkingsgebied: Benelux en Duitsland (100 km vanaf Nederlandse grens)

Cascodekking
5 jaar eigen gebrek dekking* (gerekend vanaf eerste aflevering af fabriek)
Uitgebreide nieuwwaarderegeling eerste 3 jaar (gerekend vanaf eerste aflevering af fabriek)
Geen aftrek slijtage in eerste 3 jaar (gerekend vanaf eerste aflevering af fabriek)
Schade aan uitsluitend (lucht)banden meeverzekerd

Aansprakelijkheid
Verzekerde bedragen:
€ 2.500.000,00 voor materiele schaden per gebeurtenis
€ 6.000.000,00 voor letselschaden per gebeurtenis
€ 10.000.000,00 voor vervoer gevaarlijke stoffen per gebeurtenis
€ 1.000.000,00 voor schade aan ondergrondse zaken per gebeurtenis, inclusief gevolgschade(n)

Extra dekkingen

Dekking voor inhuur vervangende machine bij schade, zonder premietoeslag
Schade aan andere zaken ad € 125.000,00 per gebeurtenis standaard meeverzekerd, zonder premietoeslag

Mogelijkheid om schadeverzekering inzittenden mee te verzekeren

Extra’s

Geheel of gedeeltelijke vergoeding kosten aanschaf en inbouwen Track & Trace Systeem, inclusief 3 jarig abonnement voor opvolging (afhankelijk van nieuwwaarde machine)
Kwartaalbetaling mogelijk zonder premietoeslag
Gespecialiseerde expertise ingeval van schade

*Eigen gebrek dekking: Hiermee bent u verzekerd voor schade aan het werkmaterieel door een gebrek van het werkmaterieel zelf. Bijvoorbeeld schade door een constructie-, materieel- of fabricagefout. Ook het onderdeel dat dit eigen gebrek vertoont is verzekerd.