Ziekteverzuim

 

Per 1 januari 2004 is een werkgever wettelijk verplicht aan een zieke of arbeidsongeschikte werknemer 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. In veel CAO’s is evenwel bepaald dat in het eerste jaar zelfs 100% van het loon moet worden doorbetaald. Voor het tweede ziektejaar zijn er, op verzoek van het kabinet, géén CAO-afspraken gemaakt over een hogere loondoorbetaling.

De Ziekengeldverzekering volgt deze ontwikkeling. Bij de Ziekengeld Calamiteiten Polis betaalt de werkgever het gemiddeld aan de werknemers uitbetaalde ziekengeld voor zowel het 1e- als het 2e ziektejaar zelf. Dit gedeelte wordt het eigen behoud genoemd. Wanneer het ziekengeld dit eigen behoud overschrijdt, betaald de verzekeraar het verschil.

De voordelen

– Gegarandeerd voldoende financiële armslag om zieke werknemers door te betalen.
– Uitgebreide reïntegratie-ondersteuning en -vergoeding vanuit het Verzuim Management
– Pakket
– Recht op rechtsbijstand bij geschillen met de werknemer over de loondoorbetaling bij ziekte
– Mogelijkheid tot gespreide premiebetaling
– Een extra uitkering bij overlijden van de werknemer

Ziekengeld Daggeld

De Ziekengeldverzekering met Daggelddekking biedt de ondernemer dekking tegen de kosten van ziekteverzuim. Bedrijven zijn zoals u weet wettelijk verplicht een zieke werknemer twee jaar loon door te betalen. Met de Ziekengeld-verzekering met Daggelddekking verzekert uw relatie zich tegen deze kosten, flexibel en naar behoefte. De polis biedt een uitgebreide dekking en is door de modulaire opbouw overzichtelijk en makkelijk uit te leggen aan uw relaties.

De voordelen

– Het uitkeringspercentage is CAO-volgend en flexibel in te vullen (het eerste en tweede ziektejaar tot maximaal 170%)
– Uitgebreide arbo- en re-integratiebegeleiding
– Recht op rechtsbijstand bij geschillen met de werknemer over de loondoorbetaling bij ziekte
– Poortwachtergarantie